اعضای مرکز


دکتر مسعود نادریان

رئیس هیات مدیره مرکز
دکتر مسعود نادریان

دکتر شهرزاد صداقت

رئیس مرکز
دکتر شهرزاد صداقت

دکتر غلامحسن اسکندری

هیات مدیره مرکز
دکتر غلامحسن  اسکندری

دکتر سعید رحمانیان

هیات مدیره مرکز
دکتر سعید  رحمانیان

مهندس فریبا رحمانیان

مدیر فنی مرکز
مهندس فریبا رحمانیان

مهندس محسن رحمانیان

هیات علمی مرکز
مهندس محسن رحمانیان

دکتر حامد دهدشتی

هیات علمی مرکز
دکتر حامد دهدشتی

دکتر محمد ابراهیم سمیع

هیات علمی مرکز
دکتر محمد ابراهیم سمیع

مهندس مژده رحمانیان

هیات علمی مرکز
مهندس مژده رحمانیان

مهندس محمد جواد پارسه

هیات علمی مرکز
مهندس محمد جواد پارسه

ارتباط با ما

07154372274
apa@jahrom.ac.ir
apa.jahrom.ac.ir
استان فارس، جهرم، دانشگاه جهرم

آماز بازدید

  • بازدید فعال 7
  • بازدید امروز 19
  • بازدید کل 2387
  • نشانی شما 54.144.39.205

مراکز همکار

مرکز امداد رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پدافند غیرعامل